Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat "A felelős szervre vonatkozó információk" című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat. .

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. , internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását is. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ezt főként úgynevezett elemzőprogramokkal végzik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. tárhelyszolgáltatás

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál helyezzük el:

Külső tárhely

Ez a weboldal külső tárhelyen található. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tárolják.  Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A külső tárhelyszolgáltatásra potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából kerül sor (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltató(k) csak olyan mértékben dolgozzák fel az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításainkat követik.

A következő tárhelyszolgáltató(ka)t használjuk:

INTOUCH GmbH
Business Park 6 / Top 10
8200 Gleisdorf

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

AVITA Resort GmbH & CO KG
Spa tér 1
7431 Bad Tatzmannsdorf

Telefon: +43 (0) 3353 / 8990-0
E-mail: info@avita.at

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának célját és módját.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem szerepel egy konkrétabb tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az Ön adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat az említett okok megszűnése után töröljük.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. a DSGVO vagy a 9. cikk (1) bek. 2 liter. a DSGVO, amennyiben az adatok különleges kategóriái a 9. cikk (1) bekezdése szerint. 1 DSGVO kerül feldolgozásra. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozásra a 49. cikk (1) bekezdése alapján is sor kerül. 1 liter. a GDPR. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. pl. a készülék ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a német adatvédelmi törvény 25. szakaszának (2) bekezdése alapján történik. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. b GDPR. Ezen túlmenően, az Ön adatait feldolgozzuk, amennyiben ez szükséges egy jogi kötelezettség teljesítéséhez a 6. cikk (1) bekezdése alapján. 1 liter. c GDPR. Az adatfeldolgozásra jogos érdekünk alapján is sor kerülhet a 6. cikk (1) bekezdése alapján. 1 liter. f DSGVO kerül sor. Az egyes esetekre vonatkozó jogalapról a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Amikor ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra és feldolgozásra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba. Szeretnénk rámutatni, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL DIREKT MARKETING CÉLJÁRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos bármely más kérdéssel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. E célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az Ön általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat időtartama alatt Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha a 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást kíván benyújtani. 1 DSGVO értelmében egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha a költségekkel kapcsolatos szerződés megkötését követően az Ön fizetési adatait (pl. pl. számlaszám a beszedési megbízás esetén) kötelesek vagyunk továbbítani, akkor ezekre az adatokra a fizetések feldolgozásához van szükség.

Az általános fizetési eszközökön (Visa/MasterCard, beszedési megbízás) keresztül történő fizetési tranzakciók kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

A titkosított kommunikációval az Ön által nekünk továbbított fizetési adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatoknak a nem kifejezetten kért reklám- és tájékoztató anyagok továbbítása céljából történő felhasználása ellen. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, például spam e-mailek formájában.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakon (pl. pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak.  Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (pl. pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a 6. cikk (1) bekezdése alapján tároljuk. 1 liter. f DSGVO, kivéve, ha más jogalapot jelölnek meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-kat tárolja. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekben találja.

Hozzájárulás Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie Consent technológiát használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön böngészőjében történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálja. E technológia szolgáltatója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie-t tárolunk az Ön böngészőjében, amely az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását tárolja. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs cookie-szolgáltatójával.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg Ön maga nem törli a Borlabs cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező, jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanul fennmaradnak. A Borlabs Cookie adatfeldolgozásának részletei a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találhatók.

A Borlabs cookie-k hozzájárulási technológiájának használata a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulások megszerzése érdekében történik. Ennek jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. 1 liter. c GDPR.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása - ebből a célból a szervernaplófájlokat rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos megkeresések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. , miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem változnak.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. a kérése feldolgozásának befejezése után). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok - nem érintik.

5. elemzési eszközök és reklám

Google Tag Manager

A Google Tag Manager-t használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon követési vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat építsünk be a weboldalunkra. Maga a Google Tag Manager nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez független elemzéseket. Kizárólag a rajta keresztül integrált eszközök adminisztrációjára és lejátszására szolgál. A Google Tag Manager azonban összegyűjti az Ön IP-címét, amely szintén továbbításra kerülhet a Google anyavállalatához az Egyesült Államokban.

A Google Tag Manager használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a különböző eszközök gyorsan és egyszerűen integrálhatók és kezelhetők legyenek a weboldalán. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését.  Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például az oldalmegtekintésekről, a látogatás időtartamáról, a használt operációs rendszerekről és a felhasználó származásáról. Ezek az adatok a felhasználó megfelelő végberendezéséhez vannak rendelve. Nincs hozzárendelés felhasználói azonosítóhoz.

Továbbá a Google Analytics lehetővé teszi számunkra, hogy többek között rögzítsük az Ön egér- és görgetési mozgásait és kattintásait. . A Google Analytics emellett különböző modellezési megközelítéseket használ az összegyűjtött adatkészletek bővítésére, és gépi tanulási technológiákat alkalmaz az adatelemzésben.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Munkavégzés

A Google-lal megbízás-feldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Google Analytics E-kereskedelmi mérés

Ez a weboldal a Google Analytics "e-kereskedelmi mérés" funkcióját használja. Az e-kereskedelmi mérés segítségével a weboldal üzemeltetője elemezni tudja a weboldal látogatóinak vásárlási magatartását, hogy javíthassa online marketingkampányait. Az olyan információk, mint a leadott megrendelések, az átlagos rendelési értékek, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlásig eltelt idő rögzítésre kerülnek. Ezeket az adatokat a Google egy tranzakcióazonosító alatt összegezheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelnek.

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője a Google Ads-t használja. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik fél weboldalain, amikor a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-on (kulcsszavas célzás). Ezen túlmenően a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. pl. helymeghatározási adatok és érdeklődési körök) alapján célzott hirdetések jeleníthetők meg (célcsoportcélzás). Weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat kvantitatív módon értékelhetjük, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Ez a weboldal a Google Ads Remarketing funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Ads Remarketing segítségével az online kínálatunkkal interakcióba lépő személyeket meghatározott célcsoportokhoz rendelhetjük, hogy később érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsünk meg számukra a Google hirdetési hálózatában (remarketing vagy retargeting).

Továbbá a Google Ads Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolhatók a Google készülékközi funkcióival. Ily módon az Önhöz igazított, érdeklődésalapú, személyre szabott reklámüzenetek, amelyek az Ön korábbi használatától és böngészési szokásaitól függően az egyik végberendezésen (pl. pl. mobiltelefon) az Ön egy másik végberendezésén (pl. pl. táblagép vagy PC) is megjeleníthetők.

Ha rendelkezik Google-fiókkal, a következő linken tiltakozhat a személyre szabott hirdetések ellen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információk és az adatvédelmi rendelkezések a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Célcsoportképzés az ügyfelek megfeleltetésével

A célcsoportok kialakításához többek között a Google Ads Remarketing ügyfélmegfeleltetését használjuk. Ennek során bizonyos ügyféladatokat (pl. e-mail címek) továbbítunk a Google-nak az ügyféllistáinkból.  Ha az érintett ügyfelek Google-felhasználók és bejelentkeztek a Google-fiókjukba, akkor a Google-hálózaton belül (pl. a YouTube-on, a Gmailen vagy a keresőmotorban) megfelelő reklámüzeneteket kapnak.

Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google konverziókövetés lehetővé teszi a Google és számunkra, hogy lássuk, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például ki tudjuk értékelni, hogy a weboldalunkon mely gombokra kattintottak milyen gyakran, és mely termékeket nézték meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezt az információt konverziós statisztikák készítésére használják. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amellyel személyesen azonosítani tudnánk a felhasználót. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ azonosítási célokra.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (korábban Facebook Pixel)

Ez a weboldal a Facebook/Meta látogatói cselekvési pixelét használja a konverzió mérésére. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Így nyomon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután a Facebook-hirdetésre kattintva a szolgáltató weboldalára irányították őket. Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának értékelését statisztikai és piackutatási célokra, valamint a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálására.

Az összegyűjtött adatok számunkra, mint a weboldal üzemeltetője számára anonimak, nem tudunk következtetéseket levonni a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, hogy az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni lehessen, és a Facebook az adatokat saját hirdetési céljaira felhasználhassa, a Facebook adathasználati szabályzatának megfelelően(https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook-oldalakon és a Facebookon kívül is. Ezt az adatfelhasználást mi, mint az oldal üzemeltetője nem tudjuk befolyásolni.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A meta pixelen belül a fejlett illesztési funkciót használjuk.

A fejlett párosítás lehetővé teszi számunkra, hogy a Meta (Facebook) számára különböző típusú adatokat (pl. város, állam, irányítószám, hashed e-mail címek, nevek, nem, születési dátum vagy telefonszám) küldjünk a weboldalunkon keresztül gyűjtött ügyfeleinkről és érdeklődőinkről. Ez az aktiválás lehetővé teszi számunkra, hogy a Facebookon hirdetési kampányainkat még pontosabban az ajánlataink iránt érdeklődőkre szabjuk. Ezen kívül a fejlett megfeleltetés javítja a weboldal konverziós attribúcióját és bővíti az egyéni célcsoportokat.

Amennyiben a személyes adatokat a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítás után végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közösen vállalt kötelezettségeket közös feldolgozási megállapodásban határoztuk meg. A megállapodás szövege a következő címen olvasható: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás értelmében felelősek vagyunk az adatvédelmi információk megadásáért a Facebook eszköz használata során, valamint azért, hogy az eszközt a weboldalunkon adatvédelmi szempontból biztonságos módon valósítsuk meg. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által kezelt adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Az "Egyéni célcsoportok" remarketing funkciót a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen oldalon a Hirdetési beállítások szakaszban is kikapcsolhatja. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, a Facebook használat alapú hirdetését az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán tilthatja le: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook konverziós API

Ezen a weboldalon integráltuk a Facebook Conversion API-t. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Facebook Conversion API lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük a weboldal látogatójának a weboldalunkkal való interakcióit, és megosszuk azokat a Facebookkal a Facebook hirdetési teljesítményének javítása érdekében.

 Különösen a hívás időpontja, a meghívott weboldal, az Ön IP-címe és az Ön felhasználói ügynöke, valamint egyéb konkrét adatok (pl. a megvásárolt termékek, a kosár értéke és a pénznem) kerülnek rögzítésre. A gyűjthető adatok teljes áttekintése itt található: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben a személyes adatokat a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítás után végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közösen vállalt kötelezettségeket közös feldolgozási megállapodásban határoztuk meg. A megállapodás szövege a következő címen olvasható: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás értelmében felelősek vagyunk az adatvédelmi információk megadásáért a Facebook eszköz használata során, valamint azért, hogy az eszközt a weboldalunkon adatvédelmi szempontból biztonságos módon valósítsuk meg. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által kezelt adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

Facebook egyéni célcsoportok

A Facebook egyéni célcsoportjait használjuk. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország.

Amikor meglátogatja vagy használja weboldalainkat és alkalmazásainkat, kihasználja ingyenes vagy fizetős ajánlatainkat, adatokat küld nekünk, vagy interakcióba lép vállalatunk Facebook-tartalmával, a folyamat során személyes adatokat gyűjtünk. Ha Ön hozzájárulását adja a Facebook egyéni célcsoportjainak használatához, akkor ezeket az adatokat továbbítjuk a Facebooknak, amelyet a Facebook arra használhat, hogy megfelelő hirdetéseket küldjön Önnek. Továbbá célcsoportok is meghatározhatók az adatokkal (Lookalike Audiences).

A Facebook feldolgozóként dolgozza fel ezeket az adatokat. A részletek a Facebook felhasználói szerződésében találhatók: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience és https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

6. hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatokat nem vagy csak önkéntes alapon gyűjtenek. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevélre való feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok tárolásához, az e-mail címhez és a hírlevél küldéséhez való hozzájárulását, például a hírlevélben található "leiratkozás" link segítségével. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás vagy a cél megszűnése után töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, jogos érdekünk keretében, a 6. cikk (1) bekezdése szerinti jogos érdekünknek megfelelően e-mail címeket töröljünk hírlevelünk terjesztési listájáról. 1 liter. f DSGVO az adatok törléséhez vagy zárolásához.

Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

7. bővítmények és eszközök

Vimeo

Ez a weboldal a Vimeo videoportál pluginjait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Amikor Ön meglátogatja valamelyik Vimeo videóval ellátott oldalunkat, kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel. Ez azt jelenti a Vimeo szerverének, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Ezenkívül a Vimeo megszerzi az Ön IP-címét. Ez akkor is érvényes, ha nem vagy bejelentkezve a Vimeóra, vagy nincs fiókod a Vimeónál. A Vimeo által gyűjtött adatokat a Vimeo USA-ban található szerverére továbbítjuk.

Ha Ön bejelentkezett a Vimeo fiókjába, akkor lehetővé teszi a Vimeo számára, hogy böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Vimeo fiókjából.

A Vimeo cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) használ a weboldal látogatóinak felismerésére.

A Vimeo használata az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai és a Vimeo szerint "jogos üzleti érdekek" alapján történik. Részletek itt találhatók: https://vimeo.com/privacy.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Vimeo adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az IP-cím elmentése. Ezeket az információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra. Ha a Google Térképek aktiválva van, a Google a betűtípusok egységes megjelenítése érdekében használhatja a Google Fonts-ot. A Google Térképek meghívásakor a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és betűtípusok megfelelően jelenjenek meg.

A Google Térképet az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk, valamint azért, hogy megkönnyítsük a weboldalon megjelölt helyek megtalálását. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. saját szolgáltatások

A kérelmező adatainak kezelése

 Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy jelentkezzen hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy online jelentkezési űrlapon keresztül). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat részeként gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogszabályi rendelkezésnek megfelelően történik, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés hatóköre és célja

Amikor Ön elküldi nekünk álláspályázatát, feldolgozzuk az Ön kapcsolódó személyes adatait (pl. az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét).B. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, pályázati dokumentumok, állásinterjúk keretében készült feljegyzések stb.), amennyiben ez szükséges a munkaviszony létesítéséről szóló döntéshez. Ennek jogalapja a német jog szerint a BDSG 26. §-a (munkaviszony létesítése), a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (általános szerződéskötés) és - amennyiben Ön beleegyezését adta - a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül adjuk tovább olyan személyeknek, akik részt vesznek az Ön kérelmének feldolgozásában.

Ha a kérelem sikeres, az Ön által megadott adatokat a BDSG 26. §-a és a 6. cikk (6) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. b DSGVO adatfeldolgozó rendszereinkben a munkaviszony megvalósítása céljából tároljuk.

Az adatok megőrzési ideje

Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, ha Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) az Ön által megadott adatokat a jelentkezési folyamat végétől (a jelentkezés elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig megőrizzük. Ezután az adatokat törlik, a fizikai alkalmazási dokumentumokat pedig megsemmisítik. A tárolás különösen bizonyítékként szolgál jogvita esetén. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adatokat csak akkor töröljük, ha a további tárolás célja már nem áll fenn.

Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön beleegyezését adta (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törlést jogi tárolási kötelezettségek akadályozzák.

Kapacitáskihasználás
Gyógyfürdő és
Szauna %

AVITA Therme • Resort
Thermenplatz 1, A-7431 Bad Tatzmannsdorf

AVITA Therme • Resort
Thermenplatz 1
A-7431 Bad Tatzmannsdorf

Keresés

AVITA Therme • Resort
Thermenplatz 1
A-7431 Bad Tatzmannsdorf

Kapacitáskihasználás
Gyógyfürdő és
Szauna %

AVITA Spa – Üdülőhely
Thermenplatz 1, A-7431 Bad Tatzmannsdorf

AVITA Spa – Üdülőhely
Spa tér 1
A-7431 Bad Tatzmannsdorf

Therme: +43 3353 8990-610
Üdülőhely: +43 3353 8990-0

Keresés

AVITA Spa – Üdülőhely
Spa tér 1
A-7431 Bad Tatzmannsdorf

Therme: +43 3353 8990-610
Üdülőhely: +43 3353 8990-0